חברת "משמר פיננסים" מספקת שירותים פיננסים מקצועיים ומגוונים לפרטיים, חברות וארגונים בארץ ובעולם. החברה מלווה ארגונים בתהליכי גיוס, מימון, ניהול כספים ובקרה פנים ארגונית ובכך מסייעת להתנהלות נבונה עם כספי החברה, תוך הקניית כלים ליישום מחושב וארוך טווח עבור בעלי התפקידים הנוגעים בדבר.

משה שטרית, מנכ"ל

אושרי סיבוני, רואה חשבון

שגיא עדני, רואה חשבון

אסטרטגיה

בניית אסטרגיה - הגדרת מטרות ברורות ובניית תכנית פעולה מפורטת הנותנת מענה מקיף ואופטימלי לצרכי העסק שלך בהסמתך על הממצאים בשלב הקודם ובמטרות שהוגדרו תוך חיזוק החוזקות הקיימות ושיפור החולשות ונקודות התורפה של העסק.

ליווי

לווי ובקרה - לאחר שהעסק נכנס למסלול התואם את הציפיות והתוכנית, הניהול והתפעול עובר לבעל העסק בלווי שלנו תוך ביצוע בקרות תקופתיות ובחינת עמידה ביעדים.

אבחון

בדיקה/איבחון - בדיקה מקיפה הכוללת איבחון של מצב העסק כפי שהוא מתנהל כיום תוך כימות הפער בין התוצאות הרצויות/נדרשות לבין התוצאות בפועל לרבות ניתוח כדאיות ומצב תזרים מזומנים.

יישום

יישום התוכנית - יישום דרך הפעולה הלכה למעשה, לאחר בחינת האמצעים של העסק וההשלכות של כל מהלך ובהתאם לסדר עדיפות תוך מתן דגש על פעולות שהן בגדר חובה.

אבחון

בדיקה/איבחון – בדיקה מקיפה הכוללת איבחון של מצב העסק כפי שהוא מתנהל כיום תוך כימות הפער בין התוצאות הרצויות/נדרשות לבין התוצאות בפועל לרבות ניתוח כדאיות ומצב תזרים מזומנים

אסטרטגיה

בניית אסטרגיה – הגדרת מטרות ברורות ובניית תכנית פעולה מפורטת הנותנת מענה מקיף ואופטימלי לצרכי העסק שלך בהסמתך על הממצאים בשלב הקודם ובמטרות שהוגדרו תוך חיזוק החוזקות הקיימות ושיפור החולשות ונקודות התורפה של העסק.

יישום

יישום התוכנית – יישום דרך הפעולה הלכה למעשה לאחר בחינת האמצעים של העסק וההשלכות של כל מהלך ובהתאם לסדר עדיפות תוך מתן דגש על פעולות שהן בגדר חובה

ליווי

לווי ובקרה – לאחר שהעסק נכנס למסלול התואם את הציפיות והתוכנית, הניהול והתפעול עובר לבעל העסק בלווי שלנו תוך ביצוע בקרות תקופתיות ובחינת עמידה ביעדים.

מה הופך רעיון לעסק?

כיצד צריך לפעול? ולא פחות חשוב, לעיתים צריך לדעת כיצד לא לפעול, על מנת שרעיון יהפוך לעסק מצליח.

משמר פיננסים מביאה לכם את המדריך הראשון בסדרה:

10 טעויות נפוצות בפתיחת עסק וכיצד ניתן להימנע מהן.